1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області

 

Упродовж I півріччя 2020 року Відділенням вивчався стан СТВ у трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникненню КТС(К).

В умовах ринкової економіки постійно загострюються відносини між найманими працівниками і роботодавцями. Ця обставина вимагає активізації заходів впливу органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення, насамперед, захисту прав найманих працівників відповідно до чинного законодавства України.

На стан і динаміку СТВ в області суттєво впливають результати виробничої діяльності, фінансово-економічний стан підприємств та заходи, що вживаються на державному та місцевому рівнях по реформуванню провідних галузей економіки.

Найбільш слабкими ланками в економіці Херсонщини на теперішній час є промислова галузь та сфера ЖКГ, що обумовлює нестабільність стану СТВ на деяких підприємствах у зазначених сферах. Також існують фінансові ускладнення на підприємствах сільськогосподарської галузі, які негативно впливають на стан СТВ у трудових колективах підприємств.

Результати моніторингу стану СТВ та аналіз відповідної інформації свідчить про те, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості із заробітної плати залишаються основними причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях області.

Заборгованість із заробітної плати, яка на початок 2020 року по області складала 39,5 млн.грн., протягом Iпівріччя зменшилась на 3 % і станом на 01.07.2020 р. складає 38,5 млн.грн., що є позитивним фактором.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області є основною причиною, що призводить до ускладнення стану СТВ. Станом на 01.07.2020 р. борги були наявні на 37 (станом на 01.01.2020 р. – 26) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області. На м.Херсон доводиться 22підприємства із заборгованістю із виплати заробітної плати.

Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати працівникам на підприємствах м. Херсона – 50 % (на 11 % більше, ніж на початок 2020 року) та м. Каховка – 24 %.

Основна частка боргу із заробітної плати (47 %) на 01.07.2020 р. не виплачена підприємствами промислової галузі, що в порівнянні з початком 2020 року більше на 6%.

Станом на 01.07.2020 р. налічується 6 підприємств-боржників з боргом понад 1 млн. грн.: ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»,  МКП «Херсонтеплоенерго», ХДЗ «Палада», ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», ДП «Новотроїцький элеватор» Державного агентства резерву України.

Для галузі промисловості області в I півріччі 2020 року є характерним погіршення стану СТВ на підприємствах, а саме – збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на 12 %. При цьому соціальна стабільність на підприємствах однієї з важливих галузей економіки Херсонщини в значній мірі залежить від стабільності динаміки виробництва.

У звітному періоді на обліку та контролі Відділення з метою запобігання виникненню КТС(К) у промисловій галузі перебуває 3 конфліктні ситуації.

Залишився без змін стан СТВ у сільськогосподарській галузі. В порівнянні з початком 2020 року у звітному періоді заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах майже не змінилася.

Стан СТВ у будівельній галузі в I півріччі 2020 року не змінився і залишається стабільним, заборгованість із виплати заробітної плати в розмірі 144,3 тис. грн. наявна лише на одному підприємстві, а саме:  ВАТ «Генічеськагробуд».

Протягом звітного періоду фінансовий стан підприємств транспортної галузі суттєво погіршився, а саме: заборгованість з виплати заробітної плати збільшилась в порівнянні з початком 2020 року на 73,7 %. Головними боржниками серед підприємств зазначеної галузі є ДП «Новотроїцький елеватор» Державного агентства резерву України, ДП «Скадовський морський торговельний порт».

Основною причиною напруження стану СТВ у транспортній галузі є не тільки довготривала заборгованість із заробітної плати, що виникла у минулих роках, а й постійна несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

Упродовж звітного періоду Відділенням вирішувались 3 конфліктні ситуації на підприємствах транспортної галузі, які перебувають на обліку.

Поліпшився стан СТВ у сфері ЖКГ (ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»). Згідно зі статистичними даними заборгованість по заробітній платі на підприємстві станом на 01.07.2020 р. становить 3,7 млн. грн. проти 7,7 млн. грн. на початок 2020 року

Відсутність позитивних структурних змін у діяльності підприємств галузі, наявність дебіторської заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, неефективність та енергозатратність виробництва й надалі буде призводити до порушень термінів виплати заробітної плати та виникнення боргів з оплати праці.

 

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Упродовж Iпівріччя 2020 року Відділення проводило роботу щодо запобігання виникненню КТС(К) на підприємствах, в установах і організаціях області.

Здійснюючи посередницьку та примирну функцію щодо врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ на підприємствах, в організаціях та установах області, Відділенням у звітному періоді вжито відповідні заходи реагування на загострення стану СТВ на підприємствах області.

Фахівцями Відділення проводилися заходи, спрямовані на врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ з виходом на місце.

Відділення сприяло врегулюванню 32 розбіжностей,які призвели до ускладнення стану СТВ,що виникли на 16 підприємствах з середньообліковою кількістю 2473 особи штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2019 року 7 неврегульованих конфліктних ситуацій з 14 розбіжностями (1023 штатних працівників), з метою своєчасного реагування на ускладнення стану СТВ, захисту прав найманих працівників та запобігання виникненню КТС(К) у трудових колективах.

За звітний період Відділенням взято на облік 9 конфліктних ситуацій за наступними видами економічної діяльності:

 • Транспорт - 2;
 • Промисловість - 3;
 • Професійна та наукова діяльність - 1;
 • Охорона здоров’я – 3.

На вказаних підприємствах визначено основні причини виникнення розбіжностей та надані рекомендації сторонам СТВ щодо можливих шляхів їх усунення.

Упродовж Iпівріччя 2020 року знято 4 конфліктні ситуації, які перебували на обліку Відділення:

 • ЖКГ - 1;
 • Оптова та роздрібна торгівля - 1;
 • Промисловість - 1;
 • Охорона здоров’я – 1 або.

У звязку із стабілізацією стану СТВ розбіжності на вищевказаних підприємствах знято з контролю Відділення. В результаті співпраці 602 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 2,1 млн.грн. (10 % від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді), та усунуто 8 ( 2003 – 4; 2004 – 4) розбіжностей між сторонами СТВ або 25 % від їх загальної кількості, чим вдалося запобігти виникненню КТС(К) у трудових колективах.

Підприємства, конфліктні ситуації на яких знаходяться на обліку Відділення, станом на 01.07.2020 р., розподіляються за видами економічної діяльності (галузями):

 • транспорт – 3;
 • ЖКГ – 1;
 • освіта – 1;
 • професійна, наукова та технічна діяльність – 2;
 • охорона здоровя – 2;
 • промисловість – 3.

На обліку Відділення перебувають 12 конфліктних ситуацій, що виникли на підприємствах із середньообліковою кількістю працюючих 1920 осіб. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам, з якою підприємства взято на облік з метою запобігання виникненню КТС(К), складала 20,9 млн. грн. Станом на 01.07.2020 р. заборгованість на цих підприємствах складає 22,7 млн. грн.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку з метою запобігання виникненню КТС(К).

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації ситуації в трудових колективах Відділенням направлено 21 лист керівникам підприємств та 24 звернення головам профспілок щодо вжиття дієвих заходів по вирішенню розбіжностей між сторонами. Значна частка з них стала основою плідної співпраці.

Крім того, на адресу Херсонської облдержадміністрації, Скадовської та Каховської райдержадміністрацій направлено 22 листи, Херсонської та Скадовської міських рад – 18 звернень, в яких порушувалися питання щодо необхідності вжиття дієвих заходів.

Фахівцями Відділення за звітній період було проведено 25 узгоджувальних зустрічей з адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку Відділення з метою запобігання виникненню КТС(К).

На засіданнях президії Херсонської облміжпрофради та нарадах за участю галузевих профспілок начальником Відділення постійно акцентується увага на необхідності посилення роботи профспілкового активу в районах та містах обласного значення Херсонщини.

Зважаючи на викладене та на значну частку підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та запроваджують примусову неповну зайнятість, стан СТВ на підприємствах області потребує посиленого контролю з боку Відділення та своєчасного вжиття дієвих заходів запобіжного характеру. З цією метою Відділення й надалі буде проводити роботу щодо відстеження перебігу подій на підприємствах області.