1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області

 

Упродовж 2019 року Відділенням вивчався стан СТВ у трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникненню КТС(К).

    В умовах ринкової економіки постійно загострюються відносини між найманими працівниками і роботодавцями. Ця обставина вимагає активізації заходів впливу органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення, насамперед, захисту прав найманих працівників відповідно до чинного законодавства України. На стан і динаміку СТВ в області суттєво впливають результати виробничої діяльності, фінансово-економічний стан підприємств та заходи, що вживаються на державному та місцевому рівнях по реформуванню провідних галузей економіки.

      Найбільш слабкими ланками в економіці Херсонщини на теперішній час є промислова галузь та сфера ЖКГ, що обумовлює нестабільність стану СТВ на деяких підприємствах у зазначених сферах. Також існують фінансові ускладнення на підприємствах транспортної галузі, які негативно впливають на стан СТВ у трудових колективах цих підприємств.

     Результати моніторингу стану СТВ та аналіз відповідної інформації свідчить про те, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишаються основними причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях області.

Моніторинг стану заборгованості з виплати заробітної плати в розрізі галузей економіки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1( тис.грн.)

Галузь економіки

Заборгованість з з/п станом на 01.01.2019

Заборгованість з з/п станом на 01.01.2020

Ріст (+), зменшення (-) заборгованості

% (росту, зменшення)

1

Промисловість

14904,2

17265,4

+2361,2

+16

2

Сільське господарство

1038

683,1

-354,9

-34

3

Будівництво

144,3

144,3

0

0

4

Транспорт

3597,1

3074,9

-522,2

-15

5

Інші

11316,3

18849,6

+7533,3

+67

6

Разом

30999,9

40017,3

9017,4

+29

 

Заборгованість із заробітної плати, яка на початок 2019 року по області складала 31,0 млн.грн., протягом року збільшилась на 29 % і станом на 01.01.2020 р. склала 40,0 млн.грн., що є негативним фактором.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області є основною причиною, що призводить до ускладнення стану СТВ. Станом на 01.01.2020 р. борги були наявні на 26 (станом на 01.01.2019 р. – 27) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області. На м.Херсон доводиться 13підприємств із заборгованістю з виплати заробітної плати.

     Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати працівникам на підприємствах м. Херсона – 51 % (на 9 % більше, ніж в 2018 році.) та м. Каховка – 22 %.

     Основна частка боргу із заробітної плати (43 %) на кінець 2019 року не виплачена підприємствами промислової галузі, що в порівнянні з початком 2018 року менше на 5%.

Станом на 01.01.2020 року налічується 5 підприємств-боржників з боргом понад 1 млн. грн.: ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», КП «Херсонтеплоенерго», ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», ДП «Новотроїцький элеватор» Державного агентства резерву України.

   Для галузі промисловості області в 2019 році є характерним погіршення стану СТВ на підприємствах, а саме – збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на 16%. При цьому соціальна стабільність на підприємствах однієї з важливих галузей економіки Херсонщини в значній мірі залежить від стабільності динаміки виробництва.

У звітному періоді на обліку та контролі Відділення з метою запобігання виникненню КТС (К) перебувало 7 конфліктних ситуацій на підприємствах промислової галузі.

Поліпшився стан СТВ у сільськогосподарській галузі. В порівнянні з 2018 роком у звітному періоді заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах зменшилась на 34 %.

Стан СТВ у будівельній галузі в 2019 році не змінився і залишається стабільним, заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 144,3 тис. грн. наявна лише одному підприємстві, а саме:  ВАТ «Генічеськагробуд».

   Протягом 2019 року фінансовий стан підприємств транспортної галузі поліпшився, а саме: заборгованість з виплати заробітної плати зменшилась в порівнянні з попереднім роком на 15 %. Головним боржником серед підприємств зазначеної галузі є ДП «Новотроїцький елеватор» Державного агентства резерву України.

Основною причиною напруження стану СТВ у транспортній галузі є не тільки довготривала заборгованість із заробітної плати, що виникла у минулих роках, а й постійна несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

Упродовж звітного періоду Відділенням вирішувались 3 конфліктні ситуації на підприємствах транспортної галузі, які перебували на обліку.

Також значно ускладнився стан СТВ у сфері ЖКГ, а саме невиплата заробітної плати на ПАТ «Херсонська теплоцентраль» та МКП «Херсонтеплоенерго». Згідно зі статистичними даними заборгованість по заробітній платі на цих підприємствах станом на 01.01.2020 року становить 18,0 млн. грн.

Відсутність позитивних структурних змін у діяльності підприємств галузі, наявність дебіторської заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, неефективність та енергозатратність виробництва й надалі буде призводити до порушень термінів виплати заробітної плати та виникнення боргів з оплати праці.

 

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Упродовж 2019 року Відділення проводило роботу щодо запобігання виникненню КТС(К) на підприємствах, в установах і організаціях області.

Здійснюючи посередницьку та примирну функцію щодо врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ на підприємствах, в організаціях та установах області, Відділенням у звітному періоді вжито відповідні заходи реагування на загострення стану СТВ на підприємствах області.

Фахівцями Відділення проводилися заходи, спрямовані на врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ з виходом на місце.

Відділення сприяло усуненню 40 розбіжностей між сторонами СТВ на 20 підприємствах з середньообліковою кількістю 2860 працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2018 року 7 неврегульованих конфліктних ситуацій з  14 розбіжностями (1760 штатних працівників), з метою своєчасного реагування на ускладнення стану СТВ, захисту прав найманих працівників та запобігання виникненню КТС(К) у трудових колективах.

За звітний період Відділенням взято на облік 13 конфліктних ситуацій за наступними видами економічної діяльності:

 • ЖКГ - 2 або 15 % від загальної кількості;
 • Сільське господарство - 3 або 24 %;
 • Промисловість - 4 або 30 %;
 • Освіта - 1 або 8 %;
 • Допоміжне обслуговування - 1 або 8 %;
 • Професійна та наукова діяльність - 2 або 15 %.

На вказаних підприємствах визначено основні причини виникнення розбіжностей та надані рекомендації сторонам СТВ щодо можливих шляхів їх усунення.

Упродовж 2019 року знято 13 конфліктних ситуацій, які перебували на обліку Відділення:

 • ЖКГ - 2 або 15 % від загальної кількості;
 • Сільське господарство - 3 або 24 %;
 • Транспорт - 2 або 15 %;
  • Професійна та наукова діяльність - 1 або 8 %;
  • Охорона здоров’я - 1 або 8 %;
  • Промисловість - 4 або 30 %.

У звязку із стабілізацією стану СТВ розбіжності на вищевказаних підприємствах знято з контролю Відділення. В результаті співпраці 1837 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 8549,2 тис. грн. (58 % від суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді), та усунуто 26 ( 2003 – 13; 2004 – 13) розбіжностей між сторонами СТВ або 65 % від їх загальної кількості, чим вдалося запобігти виникненню КТС(К) у трудових колективах.

Підприємства, конфліктні ситуації на яких знаходяться на обліку Відділення, станом на 01.01.2020р., розподіляються за видами економічної діяльності (галузями):

 • Промисловість - 1;
 • Транспорт - 1;
 • ЖКГ - 1;
 • Освіта - 1;
 • Оптова та роздрібна торгівля - 1;
 • Професійна та наукова діяльність - 1;
 • Допоміжне обслуговування - 1.

Підлягає вирішенню питання щодо погашення 6,3 млн. грн. заборгованості із виплати заробітної плати штатним працівникам  7 підприємств із середньообліковою кількістю працюючих 1023 осіб.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку з метою запобігання виникненню КТС(К).

Відділенням направлено 25 листів керівникам підприємств та 32 звернення головам профспілок щодо вжиття дієвих заходів по вирішенню розбіжностей між сторонами. Значна частка з них стала основою плідної співпраці.

Крім того, на адресу Херсонської облдержадміністрації, Скадовської та Каховської райдержадміністрацій направлено 31 лист, Херсонської, Новокаховської та Скадовської міських рад – 22 звернення, в яких порушувалися питання щодо необхідності вжиття дієвих заходів.

Фахівцями Відділення за звітній період було проведено 119 узгоджувальних зустрічей з адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку Відділення з метою запобігання виникненню КТС(К).

На засіданнях президії Херсонської облміжпрофради та нарадах за участю галузевих профспілок начальником Відділення постійно акцентується увага на необхідності посилення роботи профспілкового активу в районах та містах обласного значення Херсонщини.

Зважаючи на викладене та на значну частку підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та запроваджують примусову неповну зайнятість, стан СТВ на підприємствах області потребує посиленого контролю з боку Відділення та своєчасного вжиття дієвих заходів запобіжного характеру. З цією метою Відділення й надалі буде проводити роботу щодо відстеження перебігу подій на підприємствах області.

 

3. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками

або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Протягом січня-грудня 2019 року Відділення сприяло вирішенню  20 КТС(К):

•        4 КТС(К) між найманими працівниками транспортного цеху, енерго-механічної служби, служби бухгалтерського обліку та інструментального цеху ТОВ «Авто-Електромаш» та адміністрацією ТОВ «Авто-Електромаш». 

•        4 КТС(К) між найманими працівниками пресового цеху, механічного цеху, складального цеху та цеху з виробництва автомобільних фільтрів ТОВ «Авто-Електромаш» та адміністрацією ТОВ «Авто-Електромаш». 

•        4 КТС(К) між найманими працівниками відділу технічного контролю, технічного відділу, матеріально-технічного забезпечення та охорони ТОВ «Авто-Електромаш» та адміністрацією ТОВ «Авто-Електромаш» .

 • 4 КТС(К) між найманими працівниками тренажерного залу, відділу спортивного харчування, відділу спортивного обладнання та відділу підготовки тренерів ФОП Теліш Р.Ф. та ФОП Теліш Р.Ф. 
 • 2 КТС(К) між найманими працівниками відділу друку та дизайну та фотосалону 1 ФОП Грошев А.В. та ФОП Грошев А.В. 
 • 1 КТС(К) між найманими працівниками фотосалону 2  ФОП Грошев А.В. та ФОП Грошев А.В.,
 • 1 КТС(К) між найманими працівниками фотосалону 3  ФОП Грошев А.В. та ФОП Грошев А.В.,

Вирішення КТС(К) відбувалося шляхом проведення 48 примирних комісій і 144 узгоджувальних зустрічей.

 

4. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

 

   Одним із пріоритетних напрямів своєї роботи у звітному періоді Відділення вважало застосування профілактичних, упереджувальних заходів по врегулюванню конфліктних ситуацій на початковій стадії з метою недопущення виникнення крайніх засобів їх вирішення – страйків.

25 квітня 2019 року о 10 годині перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь наймані працівники водних господарств Херсонщини (основний КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві). Кількість учасників акції близько 100 осіб.

Акція ініційована обласною профспілкою працівників агропромислового комплексу та Херсонським обласним управлінням водних ресурсів.

Учасники мітингу висловили незгоду з підняттям тарифів на воду, порушили питання про підвищення заробітної плати та недопущення можливого скорочення робочих місць.

Керівництвом Відділення проведено зустріч з організаторами, учасниками акції, в межах компетенції надано роз`яснення, попереджено про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства.