1. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в області

 

Упродовж 9 місяців 2019 року Відділенням вивчався стан СТВ в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою забезпечення заходів щодо запобігання виникнення КТС(К).

     В умовах ринкової економіки постійно загострюються відносини між найманими працівниками і роботодавцями. Ця обставина вимагає активізації заходів впливу органів державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення насамперед захисту прав найманих працівників відповідно до чинного законодавства України.

На стан і динаміку СТВ в області суттєво впливають результати виробничої діяльності, фінансово-економічний стан підприємств та заходи, що вживаються на державному та місцевому рівнях по реформуванню провідних галузей економіки.

       В економіці Херсонщини промислова та транспортна галузь на теперішній час є основними галузями, на підприємствах яких виникають конфліктні ситуації.

      Результати моніторингу ситуації на підприємствах області та аналіз інформації свідчить, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості із заробітної плати залишається основною розбіжністю та приводить до ускладнення стану СТВ.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.07.2019 року загалом по області складала 32,2 млн. грн. На 01.10.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати складає 30,0 млн. грн.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основною розбіжністю, яка призводить до виникнення конфліктних ситуацій.

Станом на 01.10.2019 року заборгованість наявна на 28 (на 01.07.2019 року –28) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики.

На м. Херсон доводиться 13 підприємств, які мають заборгованість із виплати заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м. Херсона – 48 % та м. Нова Каховка – 30 % від загальної суми боргу.

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області, станом на 01.10.2019 року на території області налічується 5 підприємств - боржників з боргом понад 1 млн. грн.:

 1. 1.ДП «Новотроїцький элеватор» (1,8 млн. грн.),
 2. 2.ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування»
  (2,4 млн. грн.),
 3. 3.ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод» (4,7 млн. грн.),
 4. 4.ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (12,0 млн. грн.),
 5. 5.ТОВ «Каховка Протеїн Агро» (3,9 млн. грн.),

Основна частка боргу із заробітної плати (67 %) не виплачена підприємствами ЖКГ.

Для галузі промисловості області в звітному періоді є характерним поліпшення стану СТВ на підприємствах, а саме – зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на 43 %.

За 9 місяців 2019 року на обліку та контролі Відділення з метою запобігання виникненню КТС(К) перебували 2 конфліктні ситуації на підприємствах промислової галузі.

Погіршився стан СТВ у сільськогосподарській галузі. В порівнянні з
Iпівріччям 2019 року у звітному періоді заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах збільшилась на 20 %.

Стан СТВ у будівельній галузі за 9 місяців 2019 року не змінився і залишається стабільним, заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі
144,3 тис. грн. існує лише на одному підприємстві, а саме: ВАТ «Трест «Генічеськагробуд».

Протягом 9 місяців 2019 року на підприємствах транспортної галузі заборгованість з виплати заробітної плати збільшилась в порівнянні з попереднім періодом на 20 %.

Основною причиною напруження стану СТВ у транспортній галузі є не тільки довготривала заборгованість із заробітної плати, що виникла у минулих роках, а й постійна несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.

Упродовж звітного періоду Відділення вирішувало 3 конфліктні ситуації на підприємствах транспортної галузі.

Також ускладнився стан СТВ у сфері ЖКГ, а саме значно збільшилась заборгованість з виплати заробітної плати на ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль». Станом на 01.10.2019 року заборгованість становить
12,0 млн. грн.

Особливу увагу Відділення приділяє вивченню стану справ в бюджетних установах та закладах, підтримує постійний зв'язок з обласними організаціями профспілок працівників охорони здоров'я, культури, освіти, агропромислового комплексу, працівників державних установ з метою забезпечення своєчасного реагування для недопущення ускладнення стану СТВ.

Протягом звітного періоду були вжиті заходи, спрямовані на вирішення питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Відділення відстежує стан СТВ на вищевказаних підприємствах, оперативно реагує на випадки його ускладнення та ймовірність виникнення КТС(К) на підприємствах, що відзначаються підвищеною конфліктогенністю. Постійно проводиться моніторинг ситуації на підприємствах, спілкування з керівниками і представниками трудових колективів щодо стану справ для забезпечення своєчасного реагування Відділення на ускладнення стану СТВ.

На засіданнях колегій, тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в області, м. Херсоні, Суворовському, Корабельному та Дніпровському районах м. Херсона, нарадах за участю керівників відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування керівництвом Відділення постійно акцентується увага на необхідності вжиття конкретних і дієвих заходів щодо недопущення зростання заборгованості із заробітної плати та необхідності її термінового погашення. За звітний період прийнято участь в 37 засіданнях комісій.

Відділення й надалі буде здійснювати моніторинг стану СТВ на підприємствах та сприяти його покращенню у межах своїх повноважень.

 

2. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Протягом 9 місяців 2019 року Відділення проводило активну роботу, виконуючи функцію координації, зв’язку, моніторингу та інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання виникненню КТС(К) на підприємствах, в установах та організаціях області. У звітному періоді здійснено комплекс заходів, спрямованих на врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ, що дозволило попередити виникнення нових КТС(К), забезпечити нормальний виробничий режим, уникнути матеріальних та моральних збитків.

Відповідно до своєї компетенції, Відділення у звітному періоді спрямовувало зусилля на усунення розбіжностей між сторонами СТВ з метою запобігання виникненню КТС(К). За матеріалами системного аналізу та моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах області Відділенням своєчасно вжито заходи реагування на загострення стану СТВ на окремих підприємствахм. Херсона та області через наявність заборгованості із виплати заробітної плати.

Відділення сприяло усуненню 32 розбіжностей між сторонами СТВ, що виникли на 16 підприємствах з середньообліковою кількістю 2026 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2018 року 7 неврегульованих конфліктних ситуацій з 14 розбіжностями (1100 штатних працівників).

З метою своєчасного реагування на ускладнення стану СТВ, запобігання виникненню КТС(К), захисту прав найманих працівників Відділенням за звітний період взято на облік 9 конфліктних ситуацій за наступними видами економічної діяльності:

 • Сільське господарство – 3;
  • Освіта та наука – 2;
  • Промисловість – 2;
  • ЖКГ – 1;
  • Оптова та роздрібна торгівля - 1.

Відділенням визначено основні причини виникнення конфліктних ситуацій та надані рекомендації щодо шляхів усунення розбіжностей між сторонами СТВ.

Упродовж 9 місяців 2019 року знято 5 конфліктні ситуації, які перебували на обліку Відділення:

 • ЖКГ – 1;
 • Промисловість – 2;
 • Охорона здоров’я – 1;
 • Сільське господарство - 1.

Зважаючи на врегулювання розбіжностей СТВ, конфліктні ситуації зняті з обліку Відділення.

В результаті співпраці 950 найманим працівникам зазначених підприємств погашена заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 3840,7 тис. грн., чим вдалося запобігти виникненню КТС(К).

Випадки ускладнення стану СТВ, що залишаються на обліку Відділення, станом на 01.10.2019 року, розподіляються за видами економічної діяльності (галузями):

 • Промисловість – 1 або 9 %,
 • Транспорт – 3 або 28 %;
 • Освіта та наука – 2 або 18 %
 • Сільське господарство – 2 або 18%
 • ЖКГ – 2 або 18 %.
 • Оптова та роздрібна торгівля - 1

На обліку Відділення перебувають 11 конфліктних ситуацій, що виникли на підприємствах із середньообліковою кількістю працюючих 1076 осіб. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам складає
19,9 млн. грн.

Вживаються заходи щодо поглиблення оперативної та ефективної взаємодії Відділення з адміністрацією підприємств, конфліктні ситуації на яких перебувають на обліку з метою запобігання виникненню КТС(К).

Відділенням направлено 19 листів керівникам підприємств та 24 звернення головам профспілок щодо вжиття дієвих заходів по вирішенню розбіжностей між сторонами. Значна частка з них стала основою плідної співпраці.

Крім того, на адресу Херсонської облдержадміністрації, Скадовської та Каховської райдержадміністрацій направлено 23 листи, Херсонської, Новокаховської та Скадовської міських рад – 16 звернень, в яких порушувалися питання щодо необхідності вжиття дієвих заходів.

Зважаючи на викладене та на значну частку підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та запроваджують примусову неповну зайнятість, стан СТВ на підприємствах області потребує посиленого контролю з боку Відділення та своєчасного вжиття дієвих заходів запобіжного характеру. З цією метою Відділення й надалі буде проводити роботу щодо відстеження перебігу подій на підприємствах області.

 

3. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

 

Одним із пріоритетних напрямів своєї роботи у звітному періоді Відділення вважало застосування профілактичних, упереджувальних заходів по врегулюванню конфліктних ситуацій на початковій стадії з метою недопущення виникнення крайніх засобів їх вирішення – страйків.

25 квітня 2019 року о 10 годині перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради відбулася акція соціального протесту у формі мітингу, в якому взяли участь наймані працівники водних господарств Херсонщини (основний КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві). Кількість учасників акції близько 100 осіб.

Акція ініційована обласною профспілкою працівників агропромислового комплексу та Херсонським обласним управлінням водних ресурсів.

Учасники мітингу висловили незгоду з підняттям тарифів на воду, порушили питання про підвищення заробітної плати та недопущення можливого скорочення робочих місць.

Керівництвом Відділення проведено зустріч з організаторами, учасниками акції, в межах компетенції надано роз`яснення, попереджено про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства.