1. 1.Аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження) попереднього піврічного прогнозу Відділення про можливі зміни соціально - трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

Результати безпосереднього вивчення стану СТВ в ході їх моніторингу на підприємствах, в установах та організаціях не підтвердили прогноз Відділення на перше півріччя 2019 року щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати в області. Фактично вона збільшилась на 3 % від показників попереднього періоду і станом на 01.05.2019 р. склала 24,5 млн. грн. проти 23,8 млн. грн. Збільшення боргу з виплати заробітної плати до 7,9 млн. грн. відбулося на ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», протягом першого півріччя 2019 року він збільшився на 4,2 млн. грн. Проте, не відбулося затримки з виплати заробітної плати в районних філіях ДП «Херсонський облавтодор», яка в попередні періоди складала 10 %-20 % від загальної суми заборгованості по області.

Констатуючи стабільну динаміку основних показників економіки області, не можна не враховувати наявність причин і факторів негативного характеру. Результати аналізу, проведеного Відділенням, свідчать, що найбільш активно наймані працівники реагують на такі конфліктогенні чинники, як виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, невиконання вимог колективного договору (угоди), виникнення розбіжностей щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту.

В цілому по області згідно зі статистичними даними станом на 01.05.2019р. заборгованість з виплати заробітної плати зафіксована на 27 підприємствах, що на 1 підприємство менше, ніж на початок звітногоперіоду. Із загальної суми боргу 24,5 млн. грн.: 15,0 млн. грн. (61 %) – заборгованість економічно активних підприємств, 9,5 млн. грн. (39 %) зосереджено на економічно неактивних підприємствах та суб’єктах господарювання, щодо яких порушені справи про банкрутство.

У розрізі видів економічної діяльності станом на 01.05.2019 р. найбільшою є заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах промислової галузі – 17,2 млн. грн. або 70 % від загальної суми заборгованості по області. 

Відділенням здійснено аналіз достовірності Прогнозу можливих змін стану СТВ, ймовірності виникнення КТС(К) на виробничому, територіальному рівнях в області упродовж I півріччя 2019 року.Фактична та прогнозована частка боргу по галузям у % до загального боргу

Підтвердився прогноз Відділення на I півріччя 2019 року щодо ускладнення стану СТВ у промисловій галузі, а саме на ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», заборгованість з виплати заробітної плати на якому склала 7,9 млн. грн.

Також підтвердився прогноз Відділення на I півріччя 2019 року щодо подальшого ускладнення стану СТВ у транспортній галузі Херсонської області. Заборгованість із заробітної плати на суб’єктах господарювання транспортної галузі області була зафіксована на підприємствах ДАК «Хліб України» (ДП «Партизанський елеватор», ДП «Хлібна база № 75»), ДП «Новотроїцький елеватор» державного агентства резерву України, ДАК «Херсон-Авіа», ДП «Скадовський морський торговельний порт».

У зазначеній галузі Відділення упродовж поточного року сприяло врегулюванню стану СТВ на ДАК «Херсон-Авіа», ДП «Скадовський морський торговельний порт».

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах сільського господарства залишилася без змін.

У житлово-комунальному господарстві області значно зменшилась заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок її часткового погашення на ПАТ«Херсонська теплоцентраль».

Станом на 01.05.2019 р. заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками житлово-комунальних підприємств області становить 1367,9 тис. грн.

Серед районів та міст обласного значення упродовж останніх місяців найбільше зростання заборгованості із виплати заробітної плати відмічається на підприємствах м. Нова Каховка та Каховського району. Частка їх заборгованості серед інших районів та міст обласного значення (крім м. Херсона) складає 79 %.

Серед 27 підприємств-боржників на м. Херсон доводиться 13 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати в сумі 3,9 млн. грн.

Найбільші суми боргів із виплати заробітної плати станом на 01.05.2019 р. на ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування», ДП «Новотроїцький елеватор» державного агентства резерву України, ТОВ «Каховка протеїн агро». 

Прогнозовані та фактично зареєстровані КТС (К) по галузям

 Не підтвердився прогноз Відділення на перше півріччя 2019 року щодо ускладнення стану СТВ на ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», МКП «Херсонтеплоенерго» та ФОП «Теліш Олена Сергіївна».

 

 1. 2.Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникненняколективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей)

 

Прогнозування стану СТВ, виникнення КТС(К) на виробничому рівні здійснювалося на основі проведеного аналізу основних показників виробничої та фінансової діяльності галузей у поточному періоді, відстеженням динаміки загальногалузевих соціальних показників, результатами вивчення стану СТВ безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях. Вважаємо, що з достатнім ступенем вірогідності слід визначити збереження та незначне посилення у наступному прогнозованому періоді дії негативних, дестабілізуючих стан СТВ чинників у таких галузях області, як промисловість, сільське господарство, транспорт та житлово-комунальне господарство.

Неефективна діяльність більшості підприємств, їх складний фінансово-економічний стан через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, недостатня платоспроможність замовників та несвоєчасні розрахунки за продукцію, послуги та виконані роботи і, як наслідок, дефіцит обігових коштів продовжують негативно впливати на стан СТВ. Фінансові можливості підприємств не в змозі забезпечити стабільну зайнятість працюючих.

Найбільше реагування трудових колективів викликають розбіжності між найманими працівниками і роботодавцями, які виникають щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення, зміни, виконання колективного договору (угоди), а також невиконання законодавства про працю в частині наявності заборгованості із виплати заробітної плати.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів її виплати, низький рівень оплати праці, зменшення додаткової заробітної плати (доплат, надбавок тощо) в порушення положень колективного договору (угоди) є одними з основних чинників, що зумовлюватимуть ускладнення стану СТВ у II півріччі 2019 року.

Загалом по області в II півріччі 2019 року очікується збільшення заборгованості з виплати заробітної плати на 10 %-20 %.

За видами економічної діяльності найбільша заборгованість із виплати заробітної плати в області станом на 01.05.2019 р.: на промислових підприємствах – 17,2 млн. грн., транспорті – 4,0 млн. грн., ЖКГ – 1,4 млн. грн., у сільському господарстві –1,0 млн. грн.

З метою відслідковування ситуації зі стану СТВ Відділення здійснює моніторинг на конфліктогенних підприємствах, організаціях та установах області. Головним чинником дестабілізації виступає заборгованість із заробітної плати, її несвоєчасна виплата, а також розбіжності, які виникають щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту.

Упродовж звітного періоду у системі ЗКТС Відділенням здійснювався моніторинг на 11 підприємствах, установах, організаціях області (з них 19 % – в установах та організаціях галузі освіти та охорони здоров’я, 36 % – у галузі ЖКГ, 9 % – у сільському господарстві, 18 % – в промисловості, 18 % – на підприємствах транспортної галузі), на яких проведена відповідна рекомендаційно-роз'яснювальна робота.

 

Промисловість.

У II півріччі 2019 року прогнозується покращення стану СТВ у промисловій галузі у разі зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» та ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод». Заборгованість по заробітній платі на цих підприємствах становить 73 % від загальної суми заборгованості у переробній промисловості.

Враховуючи вищенаведене, можна спрогнозувати, що в II півріччі 2019 року промисловість зменшить показники заборгованості на 20 % і буде знаходиться в межах 50 % у структурі загального боргу.

ЖКГ.

У II півріччі 2019 року прогнозується ускладнення стану СТВ у сфері ЖКГ і невиплати заробітної плати на ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та МКП «Херсонтеплоенерго». Заборгованість по заробітній платі на цих підприємствах може становити до 90 % від загальної суми заборгованості у комунальній галузі.

Відсутність позитивних структурних змін у діяльності підприємств галузі, наявність дебіторської заборгованості за надані житлово-комунальні послуги, неефективність та енергозатратність виробництва й надалі буде призводити до порушень термінів виплати заробітної плати та виникнення боргів з оплати праці. Насамперед це невиплата та нарощення заборгованості із заробітної плати на комунальних підприємствах м. Херсона (ЖЕК № 1, МКП «Херсонтеплоенерго», ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», КП «Дніпровський-ХБК»).

У разі збереження нестабільності стану СТВ на них у II півріччі 2019 року є підстави прогнозувати, що підприємства ЖКГ збільшать показники заборгованості з заробітної плати до 4 млн. грн. і будуть знаходиться в межах 15 %-20 % у структурі загального боргу.

 

Сільське господарство.

 

Проведений Відділенням моніторинг стану СТВ на підприємствах лісового господарства, свідчить про незначні зміни, що відбуваються як у соціально-економічному розвитку галузі, так і у взаємовідносинах між сторонами соціального діалогу.

Станом на 01.05.2019р. в цілому по галузі борг не змінився і склав 1,0 млн. грн., або 4 % до загальної суми заборгованості по області. Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах лісового господарства в I півріччі 2019 року майже не змінювалась.

В державних лісомисливських господарствах (ДП «Лісомисливське господарство», ДП «Збур’ївське лісомисливське господарство», ДП «Цюрупинське лісомисливське господарство», ДП «Великокопанівське лісомисливське господарство») почала тимчасово виникати заборгованість з виплати заробітної плати.

Простеживши тенденцію зміни заборгованості в поточному році можливо спрогнозувати, що у II півріччі 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати у галузі сільського господарства збільшиться до 1,5 – 2,0 млн. грн. і буде складати в середньому в межах 5 %-10 % від загального боргу.

Будівництво.

На підприємствах будівельної галузі заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.05.2019 р. залишається без змін і складає 144,3 тис. грн. (що становить 0,5 % від загальної суми заборгованості по області).

Довготривалість наявних чинників дестабілізації стану СТВ у будівельній галузі області можуть супроводжуватися зростанням рівня протестної поведінки найманих працівників у наступному півріччі.

Незважаючи на зростання загального рівня обсягів будівельних робіт головними проблемами будівельників залишилися:

 • зменшення чи припинення фінансування розпочатих проектів, у т.ч. бюджетне недофінансування галузі;
 • сезонність проведення будівельних робіт;
 • відсутність нових замовлень у зв’язку з незначним розвитком будівництва в області;
 • несвоєчасна оплата виконаних робіт замовниками;
 • відсутність фінансових ресурсів для погашення кредиторської заборгованості та зобов’язань за банківськими кредитами;
 • відсутність державних, обласних та районних програм підтримки та розвитку галузі.

В разі появи затримки з виплати заробітної плати в будівельній галузі можна спрогнозувати виникнення боргів перед найманими працівниками підприємств у II півріччі 2019 року в межах 5 % від загальної суми заборгованості по області.

 

Транспорт.

 

Випадки дестабілізації стану СТВ на підприємствах транспортної галузі виникають через низький розмір заробітної плати, невиконання положень колективних договорів, неналежний стан охорони праці тощо, а особливо – через заборгованість із виплати заробітної плати.

Вищенаведені дестабілізаційні чинники можуть спричинити соціальну напругу у трудових колективах підприємств транспортної галузі та змусити їх відстоювати свої інтереси через процедуру вступу у КТС(К).

Стан СТВ у колективі МКП «Херсонелектротранс» на 01.05.2019 р. задовільний, заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

В транспортній галузі значна частка боргу з виплати заробітної плати припадає на дочірні підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України», ДП «Хлібна база № 75» Великоолександрівського району, ДП «Новотроїцький елеватор» державного агентства резерву України, ДАК «Херсон-Авіа», ДП «Скадовський морський торговельний порт». Протягом I півріччя 2019 року заборгованість на них залишилась без змін.

Заборгованість із виплати заробітної плати на ДАК «Херсон-Авіа» залишається майже без змін і на 01.05.2019 р. становить 1087,0 тис. грн. Кабінетом Міністрів України надано завдання Міністерству інфраструктури України опрацювати можливі шляхи передачі ДАК «Херсон-Авіа» до спільної власності територіальних громад області з метою збереження та подальшого розвитку авіаційної компанії, а також ефективної роботи майнового комплексу ДАК «Херсон-Авіа».

Міністерством інфраструктури України на виконання зазначеного доручення запропоновані наступні шляхи передачі підприємства:

 • виставлення ДАК «Херсон-Авіа» на приватизацію;
 • здійснення передачі підприємства шляхом обміну;
 • передачі державної авіаційної компанії до сфери управління Херсонської облдержадміністрації.

Передача підприємства до сфери управління обласної державної адміністрації надасть можливість оперативно вирішувати питання щодо управління майном й поточні питання діяльності авіаційної компанії. На даний час зазначене питання перебуває на розгляді Міністерства інфраструктури України та Херсонської облдержадміністрації.

В разі збереження нестабільності стану СТВ на ДП «Скадовський морський торговельний порт» у II півріччі 2019 року є достатні підстави стверджувати, що в транспортній галузі показники заборгованості з виплати заробітної плати будуть знаходиться в межах 4,0 – 5,0 млн. грн., що становитиме 15 % - 20 % в структурі загального боргу.

 

Освіта, охорона здоров’я, культура.

Фінансування закладів освіти, культури та охорони здоров’яобласті здійснюється у межах затверджених бюджетних обсягів. Заробітна плата найманим працівникам виплачується вчасно і в повному обсязі. Фінансування установ здійснюється у відповідності з помісячним планом асигнувань. Соціальні гарантії для працівників галузі забезпечуються відповідно до чинного законодавства. Разом з тим, тривалий час потребують вирішення проблеми проведення капітальних та поточних ремонтів закладів в сільській місцевості за рахунок місцевих бюджетів. У зв’язку з проведенням роботи в Херсонській області щодо утворення ОТГ (об’єднаних територіальних громад) питання виділення коштів на ремонт будівель закладів освіти у сільській місцевості – першочергове завдання на 2019 рік.

В другому півріччі 2019 року стан відносин між роботодавцями та найманими працівниками в закладах бюджетної сфери значною мірою буде визначатися результатами врахування потреб галузей у відповідних бюджетах на наступний рік, зокрема, в частині видатків на підвищення заробітної плати працівників відповідно законодавчо визначених співвідношень, реальних потреб фінансування та матеріально-технічного забезпечення установ.

Прогнозуючи стан СТВ на II півріччя 2019 року в освіті, охороні здоров’я та культурі, є достатні підстави стверджувати, що підприємства збережуть показники заборгованості з заробітної плати, і будуть знаходиться в межах 0 - 2 % в структурі загального боргу.

У відповідних галузях Відділення забезпечуватиме відстеження поточного стану справ, підтримуючи постійний зв'язок з обласними організаціями профспілок працівників охорони здоров'я, культури та освіти, Департаментом охорони здоров’я, Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації для своєчасного реагування на виникнення соціальних проблем в бюджетній сфері та сприяння їх вирішенню.

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

У галузі спорту імовірним є ускладнення стану СТВ у II півріччі 2019 р. через порушення КЗпП щодо надання основної відпустки працівникам тривалістю менш як 24 календарних дні та без збереження заробітної плати. Це відбувається через відсутність в трудових угодах пункту «Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік». Виникнення КТС(К) прогнозується на ФОП «Теліш Олена Сергіївна».

 

 1. 3.Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні

 

Для вироблення прогнозних висновків у забезпеченні необхідного інформаційного матеріалу важливим фактором є участь керівництва Відділення у колегіях, нарадах, семінарах за участю представників місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, засіданнях комісій та робочих груп з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Так, упродовж звітного періоду начальник та заступник начальника Відділення регулярно брали участь у відповідних заходах та засіданнях вищезазначених комісій при Херсонській облдержадміністрації, Херсонській міській та районних у м. Херсоні рад.

Сума боргу із виплати заробітної плати протягом I півріччя 2019 року в Херсонській області, яка є основною причиною виникнення розбіжностей між сторонами СТВ, збільшилась на 3 % і склала 24,5 млн. грн. У II півріччі 2019 року можна прогнозувати збільшення боргу в межах 10 %-20 %.

За прогнозом Відділення нестабільність стану СТВ, при збереженні негативної тенденції наявності заборгованості із заробітної плати та зниження обсягів виробництва в II півріччі 2019 року, зберігатиметься у м. Херсоні, м. Нова Каховка та Каховському районі Херсонської області.

У м. Херсоні станом на 01.05.2019 р. заборгованість з виплати заробітної плати склала 3,9 млн. грн. на 13 підприємствах, яка становить 16 % боргу по області.

У м. Нова Каховка заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.05.2019 р. склала 8,2 млн. грн. на 3 підприємствах.

У Каховському районі станом на 01.05.2019 рокуіснує заборгованість у розмірі 7,9 млн. грн. на ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування».

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області, станом на 01.05.2019 р. заборгованість із виплати заробітної плати 15,0 млн. грн., що складає 61 % від загальної суми заборгованості по області. Враховуючи вищенаведене та у зв’язку з відсутністю заборгованості із виплати заробітної плати в закладах системи охорони здоров’я, освіти та культури, враховуючи результати моніторингу стану СТВ, аналізу інформаційного матеріалу, Відділення не прогнозує можливості виникнення КТС(К) на територіальному рівні.

 

 1. 4.Висновки та пропозиції:

 

За результатами проведеного аналізу діяльності галузей економіки, окремих підприємств та показників соціально-економічного розвитку області, Відділення прогнозує, що тенденція до зростання заборгованості із заробітної плати працівникам, наявність розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями, які виникають щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення, зміни, виконання колективного договору (угоди) на деяких підприємствах області може спричинити загострення СТВ та обумовити виникнення КТС(К) уII півріччі 2019 року.

У прогнозований період, серед інших об’єктивних факторів соціально-економічного характеру, що негативним чином впливатимуть на стан СТВ, залишаються:

 • невиконання вимог чинного законодавства щодо своєчасної та в повному обсязі виплати поточної заробітної плати;
 • невиконання або неналежне виконання роботодавцем умов колективного договору (угоди);
 • незабезпечення соціально-трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 • відсутність нарахування і виплати індексації грошових доходів та компенсації втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати;
 • незабезпечення належних умов охорони та безпеки праці, недостатні обсяги фінансування цих заходів, експлуатація фізично зношених та морально застарілих основних фондів.

Крім того, при підготовці Прогнозу можливих змін СТВ, виникнення КТС(К) враховано також дію негативних факторів суб’єктивного характеру. З огляду на результати практичної діяльності Відділення, скоріш за все, їх дія буде мати місце і в прогнозований період. Такими факторами є:

 • порушення власниками або уповноваженими ними органами чинного законодавства про працю, зокрема, в частині оплати праці;
 • ухилення частини власників підприємств від укладення колективних договорів, їх небажання брати на себе додаткові зобов’язання щодо забезпечення соціальних гарантій найманим працівникам;
 • невиконання або лише часткове виконання власниками (уповноваженими ними органами, представниками) положень колективних договорів, галузевих угод, графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати;
 • застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин;
 • відсутність первинних профспілкових організацій на деяких підприємствах Херсонщини.

Враховуючи комплексну дію об'єктивних і суб'єктивних чинників та їх вплив на відносини між найманими працівниками та роботодавцями упродовж І півріччя 2019 року, Відділення прогнозує у ІI півріччі 2019 року не лише збереження, а й подальше ускладнення стану СТВ, виникнення КТС(К) на підприємствах, в установах, організаціях.

Зважаючи на викладене, слід прогнозувати вірогідність збереження в II півріччі 2019 року напруженості стану СТВ на виробничому рівні, або його незначного загострення при активізуючій дії основного дестабілізуючого чинника – несвоєчасної виплати заробітної плати та зростання боргу по ній в таких колективах, як:

 • ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль»;
 • МКП «Херсонтеплоенерго».

З метою покращення стану СТВ актуальними є питання активізації роботи щодо ведення переговорів та укладання колективних договорів і угод, здійснення дієвого контролю за їх виконанням.

Крім того, з метою покращення стануСТВ в економіці області слід виділити наступні пропозиції:

 • консолідація спільних зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення зниження впливу негативних факторів на економіку області;
 • проведення реформування основних галузей, яке зорієнтовано на потреби ринкових відносин та виробництво конкурентоздатної продукції;
 • запровадження технічного та технологічного переоснащення виробництва та нових технологій, що створює фінансово-економічну базу поліпшення СТВ в трудових колективах;
 • притягнення власників підприємств, де існує заборгованість із виплати заробітної плати, до передбаченої законодавством України кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності;
 • збереження тенденції послідовного підвищення рівня заробітної плати, своєчасного впровадження міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень, що сприятиме підвищенню рівня платоспроможності основної маси працездатного населення та матиме вплив на зростання обсягів виробництва;
 • посилити увагу дотримання роботодавцями угод щодо мінімальних гарантій в оплаті праці;
 • забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати з використанням усіх засобів впливу на адміністрацію підприємств-боржників та контролю об’єктивності причин її виникнення;
 • приведення у відповідність тарифів і собівартості комунальних послуг, тарифів на перевезення;
 • своєчасне відшкодування з Державного бюджету субвенції за пільгове перевезення пасажирів;
 • державна підтримка аграрного сектору економіки щодо забезпечення зростання обсягів сільгоспвиробництва та поліпшення якості сільгосппродукції, розширення ринків збуту, відтворення крупного товарного виробництва;
 • реальне ефективне реформування житлово-комунальної галузі для забезпечення максимального підвищення якості послуг та мінімізації затрат на їх виробництво і надання.

Відділення, в межах своїх повноважень, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками й надалі буде здійснювати відповідні заходи, спрямовані на поліпшення СТВ, вирішення КТС(К), своєчасне врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ з метою запобігання виникненню КТС(К) стосовно прогнозованих суб’єктів господарювання на виробничому, територіальному та галузевому рівнях.