Відділення НСПП в Херсонській області (далі – Відділення) протягом 8 місяців 2018 року здійснювало цілеспрямовану роботу щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та своєчасному вирішенню колективних трудових спорів(конфліктів) (далі – КТС(К)), здійснення посередництва й примирення при вирішенні КТС(К), забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам на підприємствах, в установах та організаціях області, виконання на Херсонщині Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правових актів НСПП та розпоряджень голови НСПП.

Протягом 8 місяців 2018 року Відділення сприяло вирішенню 20 КТС (К) на 3 підприємствах, у яких 222 найманими працівниками було висунуто  20 вимог. З метою сприяння вирішенню КТС(К) було проведено 33 узгоджувальних зустрічей зі сторонами спорів та взято участь у 33 засіданнях примирних комісій. За сприяння Відділення було вирішено 20 КТС (К) та задоволено 20 вимог найманих працівників.

Крім того, упродовж 8 місяців 2018 року Відділення здійснювало заходи щодо усунення 38 чинників, що призвели до ускладнення стану СТВ у 19 випадках на 18 підприємствах. Проведено 102 узгоджувальні зустрічі з адміністрацією та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, що перебувають на обліку Відділення з метою запобігання  виникненню КТС (К).

За сприяння Відділення врегульовано та знято з обліку 24 випадки дестабілізації стану СТВ.

Фахівцями Відділення значна увага приділяється розгляду звернень громадян. Так, за 8 місяців 2018 року до Відділення звернулися                          34 громадянина, по зверненням яких надано консультаційну та практичну допомогу з питань:

На Херсонщині функціонують 19 інформаційно-консультаційних центрів НСПП (далі – Центр). Організація роботи Центрів здійснюється Відділенням спільно з Департаментом соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації, райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення.

Кожному Центру Відділенням рекомендується здійснити підписку Бюлетеня НСПП та сприяти підписці даного видання найманими працівниками, профспілками та адміністрацією підприємств, установ та організацій. Протягом звітного періоду було підписано 36 одиниць Бюлетеня НСПП.

Функціонує офіційний сайт Відділення, на якому постійно оновлюється поточна інформація про значні події в області. Інформація про діяльність Відділення також висвітлюється на офіційних сайтах Херсонської облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міської та районних у м. Херсоні рад, Управління Держпраці у Херсонській області, галузевих обласних профспілок. За 8 місяців 2018 року на сайтах Відділення та сторін соціального діалогу було опубліковано 97 інформаційних матеріали, підготовлено та розміщено 29 публікації щодо оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

Відділення тісно співпрацює з радіо «Таврія» Херсонської регіональної дирекції «Скіфія».

Завдяки співпраці з Херсонською облміжпрофрадою постійно ведеться поширення інформації про роботу Відділення серед голів галузевих обкомів профспілок, профспілкового активу та представників трудових колективів підприємств м. Херсона та Херсонської області.

В області проводиться робота по реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Так, за 8 місяців 2018 року Відділенням було підтверджено репрезентативність 3 суб’єктів сторін профспілок.

Фахівці Відділення провели 17 навчально-практичних семінарів-нарад, прес-конференцій, «круглих столів» для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, арбітрів, незалежних посередників НСПП, представників організацій профспілок та роботодавців, виступили на 47 нарадах та семінарах. Згідно з Угодою про співпрацю керівництвом Відділення на базі Херсонського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій було прочитано 9 лекцій з питань трудового законодавства, в тому числі щодо порядку вирішення КТС(К).

Відділення у взаємодії з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями й надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння зменшенню соціальної напруги у трудових колективах підприємств, установ та організацій, стабілізації та поліпшення стану СТВ, запобігання виникненню КТС(К) та своєчасному їх вирішенню.