Упродовж першого півріччя 2014 року діяльність Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), її відділень в АР Крим та областях була спрямована на виконання завдань, визначених законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98.

   В умовах реалізації в країні якісно нових підходів до вирішення економічних та соціальних проблем пріоритетними в роботі НСПП на всіх рівнях – від виробничого до національного – були: сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ); здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К) та сприяння своєчасному їх вирішенню; здійснення посередництва під час вирішення КТС(К) та вироблення узгоджених пропозицій; забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні.

   Упродовж січня-червня поточного року НСПП сприяла вирішенню 130 колективних трудових спорів (3 спори на галузевому, 4 – на територіальному, 123 – на виробничому рівнях). Безпосередніми учасниками яких стали 1,1 млн. працівників (65,3% від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу суб’єктів господарювання, де зареєстровані КТС(К) 5480 суб’єктів господарювання.

   У розрізі адміністративно-територіальних одиниць найбільшу кількість КТС(К) було зареєстровано, зокрема, на підприємствах Луганської (20), Львівської (19), Кіровоградської (12), Херсонської (11), Донецької (8) та Дніпропетровської (7) областей.

   У Прогнозі розвитку СТВ, виникнення КТС(К) на перше півріччя 2014 року НСПП зверталася увага на високу ймовірність ускладнення та дестабілізацію стану СТВ, виникнення КТС(К), зокрема на підприємствах, в установах, організаціях транспорту, бюджетної сфери. Прогнозні висновки Національної служби щодо загострення стану СТВ та виникнення КТС(К) підтвердились.

   Так, спори, вирішенню яких сприяла Служба, серед видів економічної діяльності на галузевому рівні тривали у вугільній промисловості, охороні здоров’я, авіаційному транспорті, на територіальному та виробничому рівнях – на підприємствах, в установах, організаціях машинобудування (25), транспорту (25), добувної промисловості та розробленні кар’єрів (15), охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (10) (Додаток 1).

   У 130 спорах найманими працівниками було висунуто 303 вимоги, з яких 112 (37,0%) – у зв'язку з наявністю заборгованості із виплати заробітної плати та порушенням термінів виплати поточної заробітної плати; 60 (19,8%) – щодо підвищення рівня заробітної плати та запровадження відповідних умов оплати праці; 32 (10,5%) – щодо виконання заходів з охорони та безпеки праці; 99 (32,7%) – інші вимоги.

   Із загальної кількості КТС(К), вирішенню яких сприяла НСПП, упродовж першого півріччя 2014 року було зареєстровано 32 спори на виробничому рівні, з яких 22 спори, або 68,8%, саме з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

   Найбільшу кількість КТС(К) зареєстровано в трудових колективах підприємств Луганської (5), Закарпатської (4) областей та м. Києва (3).

   Cеред видів економічної діяльності – на підприємствах, в установах, організаціях транспорту (8), професійної, наукової та технічної діяльності (4), будівництва та сфери житлово-комунального господарства (по 3).

   При вступі у спори найманими працівниками було висунуто 83 вимоги, з яких 29 вимог, або 34,9%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

   У січні-червні поточного року Службою було проведено 980 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 902 узгоджувальні зустрічі, 61 засідання примирних комісій та 17 засідань трудових арбітражів.

   За сприяння НСПП у ході проведення примирних процедур було вирішено та знято з реєстрації 55 спорів, з яких 2 спори – на територіальному, 53 – на виробничому рівнях.

   Упродовж звітного періоду НСПП вирішено та знято з реєстрації 111 вимог, з яких 51 вимога (46,0%) стосувалася погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасної виплати поточної зарплати, 25 (22,5%) – підвищення рівня заробітної плати та запровадження відповідних умов оплати праці, 9 (8,1%) – виконання заходів з охорони та безпеки праці, 26 (23,4%) – інші вимоги.

   У результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 312 млн. 819,5 тис. грн., або 65,8% від загальної суми боргу (475 млн. 225,0 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

   Упродовж шести місяців поточного року НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К) продовжувала здійснювати заходи щодо усунення 634 чинників, що призвели до ускладнення стану СТВ у 526 випадках (1 – на територіальному рівні, 525 – на виробничому) на 542 підприємствах, насамперед це підприємства Дніпропетровської (52), Запорізької (51) та Закарпатської (38) областей (Додаток 2).

   У цілому, порівняно з відповідним періодом минулого року, кількість випадків дестабілізації стану СТВ, що перебували на обліку НСПП, зросла на 7,8%.

   Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначалися підприємства, установи та організації будівельної галузі (110 випадків), транспорту (50), професійної, наукової та технічної діяльності (49), машинобудівельного комплексу (44), водопостачання, каналізації, поводження з відходами (33).

   Основні чинники, які спричинили загострення стану СТВ, стосувались невиконання вимог законодавства про працю (470 чинників, або 74,1% від загальної кількості) та виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (131 чинник, або 20,7%).

   Так, упродовж січня-червня 2014 року з метою своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ та недопущення їх переростання у КТС(К) НСПП взято на облік 332 випадки ускладнення стану СТВ, що на 8,1% більше, ніж за відповідний період 2013 року, насамперед у Дніпропетровській (39 випадків), Закарпатській (29), Запорізькій (25), Тернопільській (23), Полтавській (22) та Чернігівській (21) областях.

   Осередками нестабільності між сторонами соціального діалогу виявились підприємства установи та організації будівельної галузі (88 випадків); транспорту (34); професійної, наукової та технічної діяльності (22).

   У першому півріччі 2014 року за сприяння НСПП знято з обліку 219 випадків на виробничому рівні (41,6% від загальної кількості) та усунено 273 чинники (43,1% від їх загальної кількості) на 218 підприємствах.

   Найбільш ефективною виявилась посередницька діяльність НСПП у Запорізькій (врегульовано 27 випадків дестабілізації стану СТВ), Сумській (18), Полтавській (17) та Черкаській (15) областях.

   Упродовж першого півріччя 2014 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 16 випадків (3,0% від загальної кількості) стали предметом колективних трудових спорів, що на 11,2% менше, ніж за відповідний період попереднього року.

   У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП постійно беруть участь у роботі комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядаються, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

   Упродовж січня-червня 2014 року представники НСПП брали участь у 313 засіданнях таких комісій, на яких заслухано звіти про результати діяльності керівників 934 підприємств. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах становила понад 317,8 млн. грн.

   Фахівці НСПП провели всебічний аналіз стану СТВ на зазначених підприємствах. У результаті проведених моніторингових досліджень було виявлено 326 підприємств з підвищеним рівнем конфліктогенності. Насамперед це підприємства Дніпропетровської (34), Запорізької (31) та Рівненської (20) областей; в розрізі галузей економіки – підприємства будівництва (87), транспорту (42) та сфери житлово-комунального господарства (38). Після проведеної працівниками НСПП рекомендаційно-роз'яснювальної роботи у трудових колективах, стан СТВ на 96 підприємствах було взято на облік з метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню КТС(К), а на 6 – зареєстровано 6 колективних трудових спорів.

   Водночас Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, надавати роз’яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувати конфліктні ситуації виключно в правове русло.

   Упродовж першого півріччя 2014 року НСПП сприяла зменшенню соціального напруження та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 10 страйків та інших видів протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 21 акції соціального протесту (далі – АСП).

   Найбільші прояви протестної активності мали місце в Дніпропетровській (14 АСП та 1 страйк), Луганській (4 страйки), Львівській (2 страйки), Полтавській (2 АСП) та Харківській (1 АСП та 1 припинення роботи) областях (Додаток 3).

   Основними причинами проведення АСП були наявна заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, а також невиконання власниками підприємств умов колективного договору, угоди.

   Крім того, НСПП та її відділеннями в АР Крим та областях упродовж січня-червня поточного року було проведено 41 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

   За результатами роботи Комісій були визнані /підтверджені/ репрезентативними та отримали свідоцтва про визнання /підтвердження/ репрезентативності:

– на національному рівні – 1 всеукраїнське об’єднання професійних спілок;

– на галузевому рівні – 1 всеукраїнська галузева профспілка та 2 всеукраїнських галузевих об’єднання організацій роботодавців;

– на територіальному рівні – 26 обласних організацій профспілок та 3 обласні організації роботодавців.

   Упродовж діяльності НСПП напрацьований певний алгоритм взаємодії із позаштатними інституціями НСПП, що сприяє не тільки своєчасному виявленню чинників дестабілізації стану СТВ і запобіганню виникнення КТС(К), а й зростанню довіри до НСПП як державного посередника, дія якого направлена на збереження соціального спокою на території держави та стабілізацію стану СТВ в колективах підприємств, установ і організацій.

   На даний час на громадських засадах працюють 481 трудовий арбітр та 136 незалежних посередників НСПП, а також в районних центрах та містах обласного значення діють 589 інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які надають суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах АР Крим та областей.

   Найбільш популярною формою освідомлення громадськості в питанні стабілізації стану СТВ, запобігання та сприяння вирішенню КТС(К) залишаються виступи на семінарах, конференціях, "круглих столах" та інших заходах. За перше півріччя поточного року здійснено 33 виступи на радіо та телебаченні, підготовлено і розміщено в друкованих ЗМІ 80 публікацій. Працівники НСПП брали участь у роботі 311 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій. Ця робота проводиться у тісній співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілковими організаціями, науковими, навчальними закладами та керівництвом підприємств.

   Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Служби на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua). Так, упродовж січня-червня 2014 року розмір аудиторії сайту склав 18033 особи, які здійснили 96413 відвідувань.

   Упродовж першого півріччя поточного року підготовлено та опубліковано на офіційному сайті НСПП 315 статей щодо діяльності НСПП по сприянню врегулювання КТС(К), причинами виникнення яких стала, зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати, та 40 публікацій з питань реалізації положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

   З метою підвищення рівня правової культури учасників СТВ активно використовуються публікації інформаційно-просвітницького характеру з питань діяльності Служби, які друкуються на сторінках періодичного видання "Бюлетень НСПП". Систематично висвітлюються в Бюлетені НСПП інформайційні матеріали про стан СТВ в Україні, у т.ч. щодо практики вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню; пошуку шляхів врегулювання випадків ускладнення стану СТВ; здійснення превентивних заходів для поліпшення стану СТВ; соціального діалогу між роботодавцями і найманими працівниками; досвіду роботи та актуальних питань у діяльності Служби.

   Позитивна динаміка вирішення КТС(К) доводить, що напрацьована Національною службою система заходів щодо запобігання виникненню КТС(К) та сприяння своєчасному їх вирішенню є дієвою та ефективною. Результати діяльності відділень НСПП в АР Крим та областях сприяють зміцненню довіри соціальних партнерів до НСПП і зростанню позитивного іміджу Служби як державного органу.