Інформація про стан соціально-трудових відносин

в Херсонській області у 2011 році

 

Упродовж 2011 року Відділенням НСПП в Херсонській області вивчався стан соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникненню соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

Результати моніторингу ситуації на підприємствах області та аналіз інформації свідчить, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається основним чинником дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Заборгованість із заробітній плати  станом на 01.12.2011р. загалом по області збільшилась на 31,4% з початку року і склала  22 556 тис.грн. Негативна дія вказаного основного конфліктогенного чинника, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин, на 01.12.2011р. була наявна на 66 (на 01.01.2011р. – 80) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики.

Основна частина боргу із заробітної плати (62,7%) на початок грудня 2011 року не виплачена підприємствами промислової галузі, що в порівнянні  з початком року більше на      65,2 %.  Наявність заборгованості із заробітної плати на ТОВ «Херсонський бавовняний комбінат», що відноситься до цієї галузі, стала однією з підстав для проведення найманими працівниками  та профспілкою підприємства двох акцій соціального протесту у формі мітингів. Керівництвом відділення НСПП в Херсонській області відслідковувався хід акцій соціального протесту, проведено зустріч з організаторами та учасниками мітингу, в межах компетенції надано роз`яснення, попереджено про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства.

Незважаючи на  нестабільну економічну ситуацію, що характерна для  області, протягом року фінансовий стан  в деяких галузях поліпшився, що зумовило зменшення заборгованості із заробітної плати (сільське господарство - 18,2 %; транспорт – 13,1%).                                      

Що стосується транспортної галузі, актуальним на сьогодні залишається несвоєчасність та обмеженість надходжень бюджетних коштів, передбачених на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян, що є однією із причин ускладнення стану соціально-трудових відносин. У зв’язку з економічною кризою, наслідком якої є зменшення надходжень до бюджету, відбувається затримка надходження субвенцій на відшкодування підприємствам транспортної галузі області витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що погіршує фінансовий стан підприємств, викликає виникнення заборгованості із заробітної плати, а отже, дестабілізує стан соціально-трудових відносин.

Відсутність достатнього обсягу обігових коштів спричиняє неможливість своєчасно оплачувати працю найманих працівників. Такою була ситуація на багатьох комунальних підприємствах області на протязі 2011 року, що спричиняло нестабільність стану соціально-трудових відносин на них. Однак зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги населенням, надходження коштів з бюджетів надає можливість зменшувати заборгованість із заробітної плати, що призводить до своєчасного зняття соціальної напруги на підприємствах житлово-комунальної сфери.

Крім того, на стан соціально-трудових відносин на підприємствах області негативний вплив здійснює розмір заробітної плати в регіоні. Херсонська область за розмірами заробітної плати займає 24 місце серед 27 регіонів країни. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в області за листопад 2011 року склала 2 052 грн. З початку 2011 року цей показник зріс на 19,2%,  але й надалі залишається недостатнім  для отримання гідної оплати праці.

         Вплив негативних процесів на економіку області, викликаних економічною кризою, спричиняє вжиття заходів керівництвом підприємств, в першу чергу, до зниження витрат, у т.ч. за рахунок непопулярних заходів, які безпосередньо зачіпають інтереси найманих працівників – їх звільнення та скорочення робочого часу, що спричиняє зниження заробітку й, безумовно, дестабілізує стан соціально-трудових відносин у відповідних колективах.

Формами реагування трудових колективів на існуючі проблеми, в першу чергу, на наявність заборгованості із заробітної плати, несвоєчасність її виплати є звернення  найманих працівників до Відділення за сприянням вирішенню розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин. В порівнянні з 2010 роком в  2011 році відстежується збільшення активності колективів промислових підприємств та їх профспілок щодо можливості вирішення існуючих проблем шляхом вступу у колективний трудовий спір.

Фахівцями Відділення на протязі 2011 року в ході моніторингу вивчалися 31 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації. Відділення сприяло усуненню 70 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на виробничому рівні на 31 підприємствах із середньообліковою кількістю на них штатних працівників   5 255 осіб.   Необхідно відмітити, що основним чинником, який негативно впливає на стабільність стану соціально-трудових відносин, залишається невиконання з боку роботодавців вимог законодавства про працю, підтвердженням чого є його складова частина (майже 60%) серед загальної кількості на підприємствах, що перебували на обліку Відділення у звітному періоді, з них усунуто 21 (51,2% від вказаної категорії та 30% від загальної кількості).

Протягом звітного періоду Відділення здійснювало правовий супровід та сприяло вирішенню 3 колективних трудових спорів (конфліктів).

За сприянням Відділення   у червні 2011 року знятий з реєстрації колективний трудовий спір між найманими працівниками та адміністрацією ПАТ "Бериславський машинобудівний завод".

Питання, щодо поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) перебуває на постійному контролі Відділення.