Упродовж січня-вересня 2013 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 393 млн. 534,5 тис. грн., або 74,5% від загальної суми боргу (528 млн. 447,2 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

У січні-вересні 2013 року Службою було проведено 1551 примирна процедура, спрямована на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 1329 узгоджувальних зустрічей, 196 засідань примирних комісій та 26 засідань трудових арбітражів.

Упродовж зазначеного періоду НСПП сприяла вирішенню висунутих найманими працівниками 430 вимог (з яких 195 вимог, або 45,3%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати) у 193 колективних трудових спорах (1 спір на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 183 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 1,6 млн. працівників 7405 підприємств, установ та організацій. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб’єктів господарювання, де мають місце колективні трудові спори, – 2,3 млн. осіб (Додаток 1).

Вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати висувалися в 138 колективних трудових спорах (71,5% від їх загальної кількості).

Заборгованість із заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, як і в попередні роки, залишаються основною найбільш поширеною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Найбільшу кількість спорів зареєстровано на підприємствах машинобудування – 39, житлово-комунального господарства – 31, транспорту, поштової та кур’єрської діяльності – 28, будівництва – 19, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 15, вугільної галузі – 15.

Переважна більшість вимог, висунутих найманими працівниками в цих спорах, стосувалися невиконання роботодавцями колективних договорів, угод або окремих їх положень (206 вимог – 47,9%); невиконання вимог законодавства про працю (201 вимога – 46,7%). Решта вимог стосувалась розбіжностей між сторонами соціального діалогу з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (14 – 3,3%); укладення або зміни колективного договору, угоди (9 – 2,1%).

Із загальної кількості колективних трудових спорів, вирішенню яких сприяла НСПП, упродовж січня-вересня 2013 року було зареєстровано 90 спорів (1 – на національному, 1 – на галузевому, 88 – на виробничому рівнях), з яких 63 спори, або 70,0%, саме з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

При вступі у спори найманими працівниками було висунуто 190 вимог, з яких 95 вимог, або 50,0%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

Найбільшу кількість таких вимог зареєстровано на підприємствах Луганської (86,7% від загальної кількості зареєстрованих вимог по області в цілому), Кіровоградської (68,0%), Харківської (60,0%) та Херсонської (50,0%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях житлово-комунального господарства (71,9% від загальної кількості зареєстрованих вимог на підприємствах галузі в цілому), транспорту, поштової та кур’єрської діяльності (65,7%), будівництва (63,6%).

Упродовж дев'яти місяців поточного року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 98 спорів (96 – на виробничому, 2 – на територіальному рівнях) та 193 вимоги найманих працівників, з яких 107 вимог (55,4%) стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

У розрізі областей України найбільшу кількість вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати було вирішено на підприємствах Херсонської (100,0% від загальної кількості вирішених вимог по області в цілому), Київської (73,3%), Луганської (68,9%) та Харківської (63,6%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях транспорту, поштової та кур’єрської діяльності (93,8% від загальної кількості вирішених вимог на підприємствах галузі в цілому), житлово-комунального господарства (71,4%), будівництва (70,0%) та машинобудування (63,6%).

Результативність вирішення 1891 колективного трудового спору, який зареєстровано НСПП упродовж 15 років діяльності, становить 95,0%, а рівень вирішення 4676 вимог – 94,9%.

Упродовж січня-вересня 2013 року НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) продовжувала здійснювати заходи щодо шляхів усунення чинників, що призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у 625 випадках (612 – на виробничому рівні, 13 – на територіальному) на 1065 підприємствах (Додаток 2).

Найбільшу кількість випадків, які призвели до загострення стану соціально трудових відносин (далі – випадки) взято на облік, зокрема у Запорізькій (71), Луганській (51), Закарпатській та Полтавській (по 36), Черкаській (34), Харківській (32) та Херсонській (31) областях.

Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначалися підприємства, установи та організації будівельної галузі (118 випадків), житлово-комунального господарства (80), машинобудування (79), транспорту та зв'язку (54).

На зазначених 1065 підприємствах взято на облік 760 чинників, які призвели до загострення стану соціально-трудових відносин (далі – чинники), з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 10 (1,3% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 33 (4,3%);

– виконання колективного договору, угоди – 166 (21,8%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 551 (72,5%).

Аналіз НСПП кількісного та якісного змісту вищезгаданих чинників між сторонами СТВ показав, що найбільш поширеними причинами ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками залишаються невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю та колективних договорів і угод.

Із загальної кількості випадків ускладнення стану СТВ, що перебували на обліку НСПП, упродовж січня-вересня 2013 року взято на облік 444 випадки (71,0% від їх загальної кількості) та 529 чинників (69,6%) на 782 підприємствах.

Найбільшу кількість випадків, які призвели до ускладнення стану СТВ, взято на облік у Луганській (51), Запорізькій (48) та Черкаській (32) областях.

Серед галузей економіки – на підприємствах, в установах, організаціях будівельної галузі (90), житлово-комунального господарства та машинобудування (по 50), транспорту та зв'язку (39).

Упродовж зазначеного періоду за сприяння НСПП у 359 випадках усунено 425 чинників ускладнень стану СТВ (55,9% від їх загальної кількості), з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 3 (0,4% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 20 (2,6%);

– виконання колективного договору, угоди – 92 (12,1%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 310 (40,8%).

Найбільшу кількість випадків врегульовано у Луганській (37), Запорізькій (34) та Полтавській (32) областях.

Упродовж січня-вересня 2013 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 26 випадків (4,2% від загальної кількості) стали предметом колективних трудових спорів.

Крім того, на виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича № 1-1/1378 від 29.06.2010 року упродовж січня-вересня 2013 року представники НСПП брали участь у 615 засіданнях комісій обласних державних адміністрацій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглянуто ситуацію на 2294 підприємствах. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах становила понад 691,0 млн. грн.

У результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати за січень-вересень поточного року на загальну суму 139,3 млн. грн. на 231 підприємстві, керівників яких було заслухано на засіданнях комісій.

Водночас НСПП продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, вимоги найманих працівників у яких відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" могли стати предметом колективних трудових спорів (конфліктів).

Упродовж січня-вересня 2013 року НСПП сприяла зменшенню соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 7 страйків та інших видів протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 23 акцій соціального протесту (Додаток 3).

Найбільші прояви протестної активності мали місце в Донецькій (4 АСП), Житомирській (3 АСП), Дніпропетровській, Львівській та Сумській (по 2 АСП), Івано-Франківській, Луганській та Миколаївській (1 АСП та 1 страйк) областях, а також у м. Києві (3 АСП)

Основними причинами проведення акцій соціального протесту стали заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, а також невиконання роботодавцями умов колективних договорів, угод.

Результати роботи НСПП та її відділень в АР Крим та областях щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в АР Крим та областях упродовж січня-вересня 2013 року було проведено 121 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності на підставі висновків Комісій згідно з рішеннями НСПП та її відділень в АР Крим та областях були визнані репрезентативними та отримали свідоцтва про визнання репрезентативності:

– на галузевому рівні – 4 всеукраїнські галузеві профспілки (Всеукраїнська профспілка персоналу органів та установ пенітенціарної служби; Профспілка працівників вільного підприємництва України; Профспілка працівників інноваційних і малих підприємств України; Всеукраїнська профспілка працівників державних органів доходів і зборів (підтвердження репрезентативності у зв’язку зі зміною назви).

– на територіальному рівні – 83 обласні організації профспілок та              25 обласних організацій роботодавців.

Не визнані репрезентативними:

– на галузевому рівні (Профспілка працівників інноваційних і малих підприємств України), зазначена профспілка при повторному поданні документів (31.05.2013), після проходження процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності була визнана репрезентативною;

– на територіальному рівні (Полтавська обласна галузева організація роботодавців сільськогосподарського і продовольчого машинобудування; Харківська обласна організація професійної спілки підприємців; Луганська обласна професійна спілка працівників кооперації та інших форм підприємництва "Наше право"; Кримська республіканська Професійна спілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України).

Загалом на даний час на громадських засадах працюють 514 трудових арбітрів та 140 незалежних посередників НСПП, а також в районних центрах та містах обласного значення діють 588 інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які надають суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах АР Крим та областей.

Крім того, представниками НСПП здійснено 132 виступи на радіо та телебаченні, підготовлено і розміщено в друкованих ЗМІ 118 публікацій. Працівники НСПП брали участь в роботі 749 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.

Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Служби на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua). Так, упродовж січня-вересня поточного року розмір аудиторії сайту склав 16927 осіб, які здійснили 123454 відвідування.

Упродовж дев'яти місяців 2013 року підготовлено та опубліковано на офіційному сайті НСПП 586 статей щодо діяльності НСПП по сприянню врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), причинами виникнення яких стала, зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати та 66 публікацій з питань реалізації положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

Систематично висвітлюються в Бюлетені НСПП інформайційні матеріали про стан соціально-трудових відносин в Україні, у т.ч. щодо практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню; пошуку шляхів врегулювання випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин; здійснення превентивних заходів для поліпшення соціально-трудових відносин; стану соціального діалогу між роботодавцями і найманими працівниками; досвіду роботи та актуальних питань у діяльності Служби.

Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП