Упродовж першого півріччя 2013 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 346 млн. 559,6 тис. грн., або 72,6% від загальної суми боргу (477 млн. 90,0 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

    У січні-червні 2013 року Службою було проведено 1068 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 888 узгоджувальних зустрічей, 156 засідань примирних комісій та 24 засідання трудових арбітражів.

     Упродовж зазначеного періоду НСПП сприяла вирішенню висунутих найманими працівниками 364 вимог (з яких 159 вимог, або 43,7%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати) у 165 колективних трудових спорах (1 спір на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 155 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 1,6 млн. працівників 7395 підприємств, установ та організацій. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб’єктів господарювання, де мають місце колективні трудові спори, – 2,3 млн. осіб (Додаток 1).

     Вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати висувалися в 118 колективних трудових спорах (71,5% від їх загальної кількості).

    Заборгованість із заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, як і в попередні роки, залишаються основною найбільш поширеною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

    Найбільшу кількість спорів зареєстровано на підприємствах машинобудування – 31, житлово-комунального господарства – 27, транспорту, поштової та кур’єрської діяльності – 22, будівництва – 19, вугільної галузі – 15.

    Переважна більшість вимог, висунутих найманими працівниками в цих спорах, стосувалися невиконання роботодавцями колективних договорів, угод або окремих їх положень (187 вимог – 51,4%); невиконання вимог законодавства про працю (155 вимог – 42,6%). Решта вимог стосувалась розбіжностей між сторонами соціального діалогу з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (14 – 3,8%); укладення або зміни колективного договору, угоди (8 – 2,2%).

    Із загальної кількості колективних трудових спорів, вирішенню яких сприяла НСПП, упродовж першого півріччя 2013 року було зареєстровано 62 спори (1 – на національному, 1 – на галузевому, 60 – на виробничому рівнях), з яких 43 спори, або 69,4%, саме з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

    При вступі у спори найманими працівниками було висунуто 124 вимоги, з яких 59 вимог, або 47,6%, стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

    Найбільшу кількість таких вимог зареєстровано на підприємствах Луганської (86,7% від загальної кількості зареєстрованих вимог по області в цілому), Харківської (66,7%) та Херсонської (50,0%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях житлово-комунального господарства (77,3% від загальної кількості зареєстрованих вимог на підприємствах галузі в цілому), транспорту, поштової та кур’єрської діяльності (71,4%), будівництва (63,6%).

    Упродовж січня-червня поточного року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 67 спорів на виробничому рівні та 130 вимог найманих працівників, з яких 75 вимог (57,7%) стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

    У розрізі регіонів України найбільшу кількість вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати було вирішено на підприємствах Київської (83,3% від загальної кількості вирішених вимог по області в цілому) та Луганської (69,6%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях транспорту, поштової та кур’єрської діяльності (100,0% від загальної кількості зареєстрованих вимог на підприємствах галузі в цілому), житлово-комунального господарства (92,8%), будівництва (71,4%).

    Результативність вирішення 1863 колективних трудових спорів, які зареєстровано НСПП упродовж 15 років діяльності, становить 94,7%, а рівень вирішення 4610 вимог – 94,9%.

    Упродовж січня-червня 2013 року НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) продовжувала здійснювати заходи щодо шляхів усунення чинників, що призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у 488 випадках (476 – на виробничому рівні, 12 – на територіальному) на 932 підприємствах (Додаток 2).

    Найбільшу кількість випадків, які призвели до загострення стану СТВ (далі – випадки), взято на облік, зокрема у Запорізькій (53), Закарпатській (30), Полтавській (29), Харківській (28) та Дніпропетровській (27) областях.

    Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначалися підприємства, установи та організації будівельної галузі (76 випадків), житлово-комунального господарства (70), машинобудування (64), транспорту, поштової та кур’єрської діяльності (42).

    На зазначених 932 підприємствах взято на облік 603 чинники, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники), з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 8 (1,3% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 25 (4,2%);

– виконання колективного договору, угоди – 140 (23,2%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 430 (71,3%).

    Аналіз НСПП кількісного та якісного змісту вищезгаданих чинників між сторонами СТВ показав, що найбільш поширеними причинами ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками залишаються невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю та колективних договорів і угод.

    Із загальної кількості випадків ускладнення стану СТВ, що перебували на обліку НСПП, упродовж січня-червня 2013 року взято на облік 307 випадків (62,9% від їх загальної кількості) та 372 чинники (61,7%) на 649 підприємствах.

    Найбільшу кількість випадків, які призвели до ускладнення стану СТВ, взято на облік у Запорізькій (30), Черкаській та Луганській (по 23), Полтавській (22) та Закарпатській (21) областях.

   Серед галузей економіки – на підприємствах, в установах, організаціях будівельної галузі (48), житлово-комунального господарства (40), машинобудування (35), транспорту, поштової та кур’єрської діяльності (27).

   Упродовж зазначеного періоду за сприяння НСПП у 222 випадках усунено 271 чинник ускладнень стану СТВ (44,9% від їх загальної кількості), з яких щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 3 (1,1% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 12 (4,4%);

– виконання колективного договору, угоди – 61 (22,5%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 195 (72,0%).

    Найбільшу кількість випадків врегульовано у Запорізькій та Полтавській (по 23), Херсонській (17) областях.

    Упродовж січня-червня 2013 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 18 випадків (3,7% від загальної кількості) стали предметом колективних трудових спорів.

    Крім того, на виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича № 1-1/1378 від 29.06.2010 року упродовж першого півріччя 2013 року представники НСПП брали участь у 426 засіданнях комісій обласних державних адміністрацій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглянуто ситуацію на 1758 підприємствах. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах становила понад 627,2 млн. грн.

    У результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати за січень-червень поточного року на загальну суму 86,2 млн. грн. на 146 підприємствах, керівників яких було заслухано на засіданнях комісій.

   Водночас НСПП продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, вимоги найманих працівників у яких відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" могли стати предметом колективних трудових спорів (конфліктів).

   Упродовж першого півріччя 2013 року НСПП сприяла зменшенню соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 7 страйків та інших видів протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 18 акцій соціального протесту (далі – АСП).

   Найбільші прояви протестної активності мали місце в Донецькій (3 АСП), Житомирській, Львівській та Сумській (по 2 АСП), Івано-Франківській та Луганській (1 АСП та 1 страйк) областях, а також у м. Києві (2 АСП) (Додаток 3).

   Основними причинами проведення акцій соціального протесту стали заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, а також невиконання роботодавцями умов колективних договорів, угод.

   Результати роботи НСПП та її відділень в АР Крим та областях щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

    Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в АР Крим та областях упродовж січня-червня 2013 року було проведено 88 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

    За результатами проведеної оцінки відповідності критеріям репрезентативності на підставі висновків Комісій згідно з рішеннями НСПП та її відділень в АР Крим та областях були визнані репрезентативними та отримали свідоцтва про визнання репрезентативності:

– на галузевому рівні – 2 всеукраїнські галузеві профспілки (Всеукраїнська профспілка персоналу органів та установ пенітенціарної служби та Всеукраїнська профспілка працівників державних органів доходів і зборів);

– на територіальному рівні – 61 обласна організація профспілок та 20 обласних організацій роботодавців.

   Не визнані репрезентативними:

– на галузевому рівні (Профспілка працівників інноваційних і малих підприємств України);

– на територіальному рівні (Полтавська обласна галузева організація роботодавців сільськогосподарського і продовольчого машинобудування; Харківська обласна організація професійної спілки підприємців; Луганська обласна професійна спілка працівників кооперації та інших форм підприємництва "Наше право"; Кримська республіканська Професійна спілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України).

    Загалом на даний час на громадських засадах працюють 520 трудових арбітрів та 142 незалежних посередники НСПП, а також в районних центрах та містах обласного значення діють 587 інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які надають суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах АР Крим та областей.

    Крім того, представниками НСПП здійснено 125 виступів на радіо та телебаченні, підготовлено і розміщено в друкованих ЗМІ 99 публікацій. Працівники НСПП брали участь в роботі 497 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.

    Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Служби на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua). Так упродовж січня-червня поточного року розмір аудиторії сайту склав 13720 осіб, які здійснили 98880 відвідувань.

    Упродовж першого півріччя 2013 року підготовлено та опубліковано на офіційному сайті НСПП 420 статей щодо діяльності НСПП по сприянню врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), причинами виникнення яких стала, зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати та 45 публікацій з питань реалізації положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні".

    Систематично висвітлюються в Бюлетені НСПП інформайційні матеріали про стан соціально-трудових відносин в Україні, у т.ч. щодо практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню; пошуку шляхів врегулювання випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин; здійснення превентивних заходів для поліпшення соціально-трудових відносин; стану соціального діалогу між роботодавцями і найманими працівниками; досвіду роботи та актуальних питань у діяльності Служби.