Упродовж першого кварталу 2013 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 288 млн. 242,6 тис. грн., або 70,3% від загальної суми боргу (409 млн. 754,6 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

У січні-березні 2013 року Службою було проведено 537 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, зокрема 449 узгоджувальних зустрічей, 76 засідань примирних комісій та 12 засідань трудових арбітражів.

Упродовж зазначеного періоду НСПП сприяла вирішенню висунутих найманими працівниками 312 вимог (з яких 141 вимога, або 45,2%, стосувалася погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати) у 143 колективних трудових спорах (1 спір на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 133 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали 1,6 млн. працівників 7381 підприємства, установи та організації. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб’єктів господарювання, де мають місце колективні трудові спори, – 2,2 млн. осіб (Додаток 1).

Вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати висувалися в 105 колективних трудових спорах (73,4% від їх загальної кількості).

Заборгованість із заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, як і в попередні роки, залишаються основною найбільш поширеною причиною виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Найбільшу кількість спорів зареєстровано на підприємствах машинобудування – 26, житлово-комунального господарства – 25, транспорту та зв'язку – 21, будівництва – 16, вугільної галузі – 15.

Переважна більшість вимог, висунутих найманими працівниками в цих спорах, стосувалися невиконання власниками колективних договорів, угод або окремих їх положень (168 вимог – 53,8%); невиконання вимог законодавства про працю (124 вимоги – 39,7%). Решта вимог стосувалась розбіжностей між сторонами соціального діалогу з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (12 – 3,8%); укладення або зміни колективного договору, угоди (8 – 2,7%).

Із загальної кількості колективних трудових спорів, вирішенню яких сприяла НСПП, упродовж січня-березня 2013 року було зареєстровано 40 спорів (1 – на національному, 1 – на галузевому, 38 – на виробничому рівнях), з яких 30 спорів, або 75,0%, саме з причин наявності заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

При вступі у спори найманими працівниками було висунуто 72 вимоги, з яких 41 вимога, або 56,9%, стосувалася погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

Найбільшу кількість таких вимог зареєстровано на підприємствах Луганської (100,0% від загальної кількості зареєстрованих вимог по області в цілому), Харківської (66,7%) та Херсонської (50,0%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях транспорту та зв'язку (81,8% від загальної кількості зареєстрованих вимог на підприємствах галузі в цілому), житлово-комунального господарства (75,0%), будівництва (72,2%).

Упродовж січня-березня поточного року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 40 спорів на виробничому рівні та 89 вимог найманих працівників, з яких 52 вимоги (58,4%) стосувалися погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати.

У розрізі регіонів України найбільшу кількість вимог щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати було вирішено на підприємствах Київської (81,8% від загальної кількості вирішених вимог по області в цілому) та Луганської (58,8%) областей; серед видів економічної діяльності: на підприємствах, в установах, організаціях транспорту та зв'язку (100,0% від загальної кількості зареєстрованих вимог на підприємствах галузі в цілому), житлово-комунального господарства (77,8%), будівництва (70,0%).

Результативність вирішення 1841 колективного трудового спору, який зареєстровано НСПП упродовж 15 років діяльності, становить 94,4%, а рівень вирішення 4558 вимог – 95,1%.

Упродовж січня-березня 2013 року НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) продовжувала здійснювати заходи щодо шляхів усунення чинників, що призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у 329 випадках на 482 підприємствах (Додаток 2).

Найбільшу кількість випадків, які призвели до загострення стану соціально трудових відносин (далі – випадки) взято на облік, зокрема у Запорізькій (37), Херсонській (21), Дніпропетровській та Полтавській (по 20) областях.

Підвищеним рівнем конфліктогенності відзначалися підприємства, установи та організації будівельної галузі (55 випадків), житлово-комунального господарства (48), машинобудування (45), транспорту та зв'язку (34).

На зазначених 428 підприємствах взято на облік 419 чинників, які призвели до загострення стану соціально-трудових відносин (далі – чинники), з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 6 (1,4% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 15 (3,6%);

– виконання колективного договору, угоди – 105 (25,1%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 293 (69,9%).

Аналіз НСПП кількісного та якісного змісту вищезгаданих чинників між сторонами СТВ показав, що найбільш поширеними причинами ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками залишаються невиконання роботодавцями вимог законодавства про працю та колективних договорів і угод.

Із загальної кількості випадків ускладнення стану СТВ, що перебували на обліку НСПП, упродовж січня-березня 2013 року взято на облік 148 випадків (45,0% від їх загальної кількості) та 188 чинників (44,9%) на 199 підприємствах.

Найбільшу кількість випадків, які призвели до ускладнення стану СТВ, взято на облік у Запорізькій та Черкаській (по 14), Полтавській (13) областях.

Серед галузей економіки – на підприємствах, в установах, організаціях будівельної галузі (27), транспорту та зв'язку (19), житлово-комунального господарства (18), машинобудування (16).

Упродовж зазначеного періоду за сприяння НСПП у 96 випадках усунено 123 чинника ускладнень стану СТВ (29,4% від їх загальної кількості), з них щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 (0,8% від загальної кількості);

– укладення або зміни колективного договору, угоди – 4 (3,4%);

– виконання колективного договору, угоди – 33 (26,8%);

– невиконання вимог законодавства про працю – 85 (69,1%).

Найбільшу кількість випадків врегульовано у Запорізькій, Полтавській та Херсонській (по 11) областях.

Упродовж січня-березня 2013 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 10 випадків (3,0% від загальної кількості) стали предметом колективних трудових спорів.

Крім того, на виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича № 1-1/1378 від 29.06.2010 року упродовж січня-березня 2013 року представники НСПП брали участь у 222 засіданнях комісій обласних державних адміністрацій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглянуто ситуацію на 1002 підприємствах. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах становила близько 438,3 млн. грн.

У результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати за січень-березень поточного року на загальну суму 43,7 млн. грн. на 78 підприємствах, керівників яких було заслухано на засіданнях комісій.

Водночас НСПП продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, вимоги найманих працівників у яких відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" могли стати предметом колективних трудових спорів (конфліктів).

Упродовж січня-березня 2013 року НСПП сприяла зменшенню соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 4 страйків та інших видів протестних дій, пов’язаних з частковим або повним припиненням роботи, а також 12 акцій соціального протесту (далі – АСП).

Найбільші прояви протестної активності мали місце в Київській (3 АСП), Сумській та Донецькій (по 2 АСП), Луганській (1 АСП та 1 страйк) областях (Додаток 3).

Основними причинами проведення акцій соціального протесту стали заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати, а також невиконання власниками підприємств умов колективного договору, угоди.

Загалом на даний час на громадських засадах працюють 505 трудових арбітрів та 141 незалежний посередник НСПП, а також в районних центрах та містах обласного значення діє 591 інформаційно-консультаційний центр НСПП, який надає суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах України.

Крім того, представниками НСПП здійснено 103 виступи на радіо та телебаченні, підготовлено і розміщено в друкованих ЗМІ 60 публікацій. Працівники НСПП брали участь в роботі 422 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.

Оперативно висвітлюється інформація про діяльність Служби на офіційному сайті НСПП, новий дизайн та більш зручна структура якого дозволили збільшити кількість його відвідувань до 20 тис. на місяць.

Упродовж січня-березня 2013 року підготовлено та опубліковано 247 статей щодо діяльності НСПП по сприянню врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), причинами виникнення яких стала, зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати.

Систематично висвітлюються в Бюлетені НСПП інформайційні матеріали про стан соціально-трудових відносин в Україні, у т.ч. щодо практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню; пошуку шляхів врегулювання випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин; здійснення превентивних примирних заходів для поліпшення трудових відносин; стану соціального діалогу між власниками і працівниками; досвіду роботи та актуальних питань у діяльності Служби.

Результати роботи НСПП та її відділень в АР Крим та областях щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями в АР Крим та областях упродовж січня-березня 2013 року було проведено 36 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

За результатами роботи згаданих Комісій були визнані репрезентативними:

– на галузевому рівні – 1 всеукраїнська галузева профспілка (Всеукраїнська профспілка персоналу органів та установ пенітенціарної служби);

– на територіальному рівні – 30 обласних організацій профспілок та 8 обласних організацій роботодавців.

Не визнані репрезентативними:

– на галузевому рівні (Профспілка працівників інноваційних і малих підприємств України);

– на територіальному рівні (Полтавська обласна галузева організація роботодавців сільськогосподарського і продовольчого машинобудування; Харківська обласна організація професійної спілки підприємців).

З метою інформування профспілок, організацій роботодавців та громадськості з питань соціального діалогу, реалізації положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні" щодо здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців у січні-березні поточного року представниками НСПП та її відділень в АР Крим та областях підготовлено і розміщено в ЗМІ 81 публікацію. Працівники НСПП брали участь у роботі 84 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.