Упродовж першого кварталу 2013 року Відділенням вивчався стан соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які відносяться до різних галузей економіки області, з метою запобігання виникнення соціальної напруги та сприяння вирішенню наявних розбіжностей.

Результати моніторингу ситуації на підприємствах області та аналіз інформації свідчить, що несвоєчасна виплата заробітної плати та наявність заборгованості з виплати заробітної плати залишається основним чинником дестабілізації стану соціально-трудових відносин.

Моніторинг стану заборгованості з заробітної плати в розрізі галузей економіки наведено в таблиці 1.

Таблиця 1( тис.грн.)

Галузь економіки

Заборгованість з з/п станом на 01.01.2013

Заборгованість з з/п станом на 01.14.2013

Ріст (+), зменшення (-) заборгованості

% (росту, зменшення)

1

Промисловість

14 554,7

7 226,5

-7 328,2

-50,3

2

Сільське господарство

616,6

2 309,7

1693,1

274,6

3

Будівництво

1 100,1

1 257,5

157,4

14,3

4

Транспорт

4 459,7

3 321,4

-1138,3

-25,5

5

Інші

3 330,6

2 988,1

-342,5

-10,3

6

Разом

24 061,7

17 103,2

-6 958,5

-28,9

           

Заборгованість із заробітної плати, яка станом на 01.04.2013р. загалом по області склала 17,1 млн.грн.,  протягом кварталу зменшилась 28,9 %.

Негативна дія заборгованості підприємств із виплати заробітної плати є основним конфліктогенним чинником, що призводить до дестабілізації стану соціально-трудових відносин. Станом на 01.04.2013р. вона була наявна на 48 (на 01.01.2013р. – 50) великих та середніх підприємствах (установах, організаціях) області, які відповідно звітують в органи статистики. На м.Херсон доводиться 29 підприємств із боргом по виплаті заробітної плати.

Найбільше заборгували своїм працівникам підприємства м. Херсона – 74,2%, Скадовський р-н  – 7,6%  та Каланчацький р-н – 3,6%.

Основна частка боргу із заробітної плати (42,3%) на початок квітня 2013 року не виплачена підприємствами промисловості, що в порівнянні  з початком року менше на 22,4%.

Незважаючи на  нестабільну економічну ситуацію, що характерна для  області, протягом року фінансовий стан  промислових підприємств поліпшився, що зумовило зменшення заборгованості з заробітної плати на 50,3 %. Також позитивні зміни відбулися і в транспортній галузі.

За інформацією Головного управління статистики у Херсонській області, станом на 01.04.2013 року на території області налічується п’ять підприємств, сума боргу з  заробітної плати яких перевищує 500,0 тис.грн., а саме: ЗАТ "Красень", ДК ЦКБ "Ізумруд", ВАТ "Херсонські комбайни", ДП «Скадовський морський торгівельний порт»,  ВАТ "Завод карданних валів".

Значно поліпшився  стан соціально-трудових відносин в транспортній галузі, так  заборгованість з заробітної плати на підприємствах зменшилася на  25,5%.

З загальної суми боргу по галузі, 35%. припадало на ДП «Херсонський облавтодор» та його районні філії. Протягом кварталу заборгованість на них була повністю погашена.

Фахівцями Відділення в ході моніторингу вивчалися 21 випадок дестабілізації стану соціально-трудових відносин та проводилася робота щодо сприяння його стабілізації ,  в т.ч. на  7 – з виходом на місце.

У звітному періоді Відділення сприяло усуненню 41 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин на доконфліктній стадії, що виникли на 21 підприємстві з середньообліковою кількістю 2977 осіб штатних працівників, у т.ч. із перехідного залишку 2012 року 14 неврегульованих конфліктних ситуацій з 29 чинниками (2059 штатних працівників).

Підлягає вирішенню питання щодо погашення 6618,0 тис.грн. заборгованості із виплати заробітної плати (в т.ч. 1745,0 тис.грн. боргу, з яким зазначені підприємства взято на облік) штатним працівникам 10 підприємств із середньообліковою кількістю працюючих  1757 особи.