Упродовж 2012 року в результаті заходів, здійснених у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 6068,6 тис. грн., або 58,1% від загальної суми боргу (10442,2 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

Всього у 2012 році Відділенням було проведено 21 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню колективних трудових спорів між найманими працівниками та роботодавцями, запобігання їх виникненню, зокрема 13 узгоджувальні зустрічі та 8 засідань примирних комісій.

Упродовж зазначеного періоду Відділення сприяло вирішенню висунутих найманими працівниками 10 вимог у 8 спорах  на виробничому рівні, безпосередніми учасниками яких стали 1831 працівник.

За сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 1 спір та 2 вимоги найманих працівників.

Упродовж 2012 року НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) Відділення продовжувало здійснювати заходи щодо усунення 71 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ)  на 33 підприємствах.

Упродовж 2012 року за сприяння відділення з метою попередження виникнення спорів усунено 38 дестабілізаційних чинників  на 19 підприємствах.

Також Відділення приділяло підвищену увагу зниженню соціальної напруги та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні 4 акцій соціального протесту.

На виконання положень Закону України "Про соціальний діалог в Україні" у 2012 році відділенням було проведено 10 засідань Комісій з питань оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

В районних центрах та містах обласного значення діє 19 інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

Також представники Відділення брали участь в роботі  42 навчально-практичних семінарів, "круглих столів", конференцій.

Інформація про діяльність та практичний досвід роботи Служби систематично висвітлюється на офіційному сайті відділення НСПП в Херсонській області, який оперативно оновлюється.